Wspólnoty

Kolorowe 15
Blok został przejęty w kwietniu 2001 roku. Budynek z uwagi na stan techniczny wymagał remontów. W pierwszej kolejności przeprowadzono remont wentylacji i poszycia dachu. W kolejnych latach wykonano m.in. wymianę drzwi i okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych. Budynek został w całości ocieplony. Przeprowadzono również remont instalacji centralnego ogrzewania. W 2009 roku kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, domofonowej oraz odnowienie klatek schodowych.
           
Kolorowe 14
Blok został przejęty w czerwcu 2005 roku. W kolejnym roku wykonano kompleksową termomodernizację tj. ocieplenie, wymianę drzwi i okien, modernizację centralnego ogrzewania.
           
Kolorowe 12
Blok w zarządzie od kwietnia 2002 roku. Wyremontowano wentylację i dach. W 2003 roku miała miejsce wymiana okien i drzwi. W 2004 wykonano ocieplenie.
           
Kolorowe 12a
Blok w zarządzie od maja 2002 roku. Wykonane remonty dachu i wentylacji. W 2003 roku wykonano ocieplenie wraz z wymianą drzwi
i okien oraz modyfikacją sieci centralnego ogrzewania.
           
Kolorowe 5
Blok przejęty w zarząd w styczniu 2006 roku. Wymieniono okna i drzwi klatki schodowej. Zainstalowano nową instalację domofonową.
           
Centrum A 6
Zarząd od stycznia 2003 roku. W 2004 wymiana okien i drzwi na klatkach. W 2005 roku modernizacja istniejącej instalacji gazowej, wymiana na spawaną oraz konieczna po takich pracach renowacja klatek schodowych.
           
Piotrkowice Małe 87
Budynki przejęte w 2003 roku. Do 2008 roku wyremontowano dachy, budynki ocieplono i wymieniono drzwi.
           
Bieżanowska 309
Nieruchomość przejęta w 2011 roku.