Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Utrzymanie nieruchomości w stanie nie gorszym niż naturalne zużycie eksploatacyjne, podnoszenie wartości nieruchomości, optymalizowanie kosztów przez wdrażanie programów oszczędnościowych, zapewnienie bezpieczeństwa w kwestii formalnej i technicznej.

Oferta

img1

Proponuję Państwu zarządzanie nieruchomością w sposób profesjonalny, przemyślany i nowoczesny. Jestem otwarty na nowe technologie. Proponuję rozwiązania optymalizacyjne, oszczędnościowe. W kluczowych kwestiach decyzje zawsze pozostawiam właścicielom nieruchomości, pokazując jednocześnie możliwe rozwiązania. Zapewniam jawność oraz przejrzystość rozliczeń, zleceń i stanu faktycznego spraw Wspólnoty.
W przypadku chęci nawiązania współpracy proszę o kontakt.

Zadania Zarządcy Nieruchomości

Do zadań Zarządcy Nieruchomości należy:

  • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji budynków takich jak: kotłownie, wymiennikownie, windy, urządzenia bezpieczeństwa
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zlecanie przeglądów wymaganych prawem
  • opracowanie i realizacja rocznego planu finansowo-gospodarczego, planowanie remontów, priorytetowanie zadań
  • kompleksowa realizacja remontów: zebranie ofert, przygotowanie umów, zlecenie i nadzorowanie prac, odbiory techniczne z udziałem specjalistów branżowych, realizacja uprawnień z gwarancji i rękojmi
  • obsługa prawna w zakresie zarządu zwykłego
  • rozliczenia finansowe Wspólnoty, sprawozdawczość, obsługa księgowa
  • zawieranie umów z dostawcami mediów
  • zawieranie umów z dostawcami usług: sprzątanie, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni, wywóz odpadów
  • korzystne ubezpieczenie Wspólnoty
  • optymalizacja ponoszonych kosztów
Powyższa lista nie wyczerpuje tematyki zarządzania nieruchomościami, jednak obrazuje spektrum działalności Zarządcy.